Predbežný harmonogram konferencie

22.2. 2018 (štvrtok)

  • 9:00 – 13:00 plenárne zasadnutie s témou „Súdnictvo ako garant hodnôt demokratického a právneho štátu“; na plenárnom zasadnutí vystúpia s odbornými príspevkami o aktuálnom smerovaní a výzvach v oblasti práva významné osobnosti slovenského a európskeho práva,
  • 13:00 – 14:00 obed formou švédskych stolov v priestoroch UK v Bratislave,
  • 14:00 – 18:00 paralelné rokovanie jednotlivých sekcií, v rámci ktorých vystúpia prihlásení účastníci so svojimi príspevkami, vrátane diskusie,
  • 19:30 - slávnostná recepcia v historickej budove Národnej rady SR.

23.2. 2018 (piatok)

  • 9:00 – 18:00 pokračovanie konferencie paralelným rokovaním v odborných tematicky zameraných sekciách podľa programu a počtu prihlásených účastníkov.
  • 13:00 – 14:00 obed formou švédskych stolov v priestoroch UK v Bratislave. 

Program konferencie
(c) 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK